Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket:

Megbízóinknak már az előkészítés szakaszában segítünk a megfelelő telek kiválasztásában, az egyedi igényeknek megfelelő tervezési program kialakításában. Munkánk során törekszünk arra, hogy a tervezett épület – megfelelő funkcionális kialakítással, szerkezet- valamint építőanyagok megválasztásával – alacsony energia igényű legyen. Felmérjük megújuló energiaforrások igénybevételének lehetőségeit is.

Az épített környezet alakítása során az Építtetői igények mellett jogi szabályozások, esztétikum, gazdaságosság, megvalósíthatóság szempontjait figyelembe véve vállaljuk épületek és építmények teljeskörű építészeti tervezését.
Kezdve a vázlattervek elkészítésétől a felmérési/előkészítő tervek, tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítéséig.

A tervezési folyamat elejétől – felmerülő szakági kérdésekben – megbízható, tapasztalt szakági tervezőkkel dolgozunk együtt. Célszerű a megvásárolt telket kitűzetni geodéta által, szintvonalas tervezési alaptérképet készíttetni (kapubejárók, közműcsatlakozások, villanyoszlopok, megtartandó növényzet helyének pontos meghatározására). A talajmechanikus által készített szakvéleményt figyelembe véve a statikus tervező ellenőrzi, méretezi a tervezett épület tartószerkezeti rendszerét.
Szintén jogszabály határozza meg, hogy gépész- és elektromos terv készítése mely esetekben kötelező. Épületgépész feladata a víz- és csatornarendszer, fűtés-hűtés-szellőzés rendszereinek megtervezése.

Elektromos tervező az épület villamos energiával való ellátásának módját, erős- és gyengeáramú rendszerek kialakítását, villám- és érintésvédelem módját határozza meg.

Tűzvédelmi szakértő tesz javaslatot a tűzjelzés módjára, tűz elleni védelem megoldásaira. Az épület belső tereinek kialakításában belsőépítész segítségét kérhetjük, akinek feladata szorosan összefügg a többi szakági tervező munkájával. Terepadottságoknak megfelelően a ház megjelenésével, használhatóságával összhangban lévő esztétikus környezet kialakításában, a megfelelő növényzet kiválasztásával kerttervező nyújthat segítséget.

A látványtervezés is fontos része a tervezési folyamatnak. Már a vázlattervek készítése során az Építtetőknek alkalmuk nyílik a tömegmodellt körbejárni, ami nagyban segít az épület architektúrájával kapcsolatos döntések meghozatalában. A kialakult, véglegesített terveket követően fotórealisztikus képeket készítünk a megálmodott épületről.

Az építési műszaki ellenőr az Építtető helyszíni képviselője. Ellenőrzi a kivitelezési tevékenység szakszerűségét – a jogerős építési engedély, valamint a hozzá tartozó kivitelezési dokumentáció alapján. Feladata továbbá az építési napló bejegyzéseinek ellenőrzése; hiányosságok, eltérések észrevételezése, javaslatok megtétele, naplóban való feltűntetése. Figyelemmel kíséri a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatainak megfelelését, ellenőrzi az eltakarásra kerülő szerkezetek mennyiségi és minőségi meglétét. Az építési műszaki ellenőr összességében segíti az Építtető igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos megvalósítást.

Filozófiánk:

Munkánk során fontosnak tartjuk a Megrendelők igényeinek felmérését, megismerését, hogy olyan épület születhessen, mely az Építtetők elképzelését tükrözi a megfelelő építészeti megfogalmazásban.
A funkcionalitás, külső megjelenés, környezetbe való integrálás, tájba illő anyaghasználat szempontjai alakítják a megvalósuló épület hangulatát.
Tevékenységeink között szerepelnek lakóépületek, iroda- és középületek, ipari- kereskedelmi épületek teljeskörű tervezési munkái a kivitelezés során tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Igyekszünk minden területen kimagasló teljesítményt nyújtani.

Korábbi munkáink:

Kapcsolat: